Avalokiteshvara – Lokeshwor Thanka Painting

$ 2,724.31