1000 Armed Avalokiteshvara Thangka Painting

 299,589.00