Avalokiteshvara – Lokeshwor Thanka Painting

 363,294.00